Загальна інформація

Місія

Всебічно сприяти побудові стабільної фінансової системи України, вирішенню завдань та проблем банківської системи для збільшення прибутковості бізнесу та розвитку національної економіки.

Візія

Незалежна асоціація банків України – потужний та ефективний представник банківської системи, надійний партнер для органів державної влади та управління.

Члени асоціації в своїй роботі сприяють розбудові банківської системи, найвищою якістю якої визнається її стабільність, що базується на надійності кожної її складової, а успішність кожного банку залежить від успішності всієї системи.

Лише гармонійний розвиток всієї системи може забезпечити стале спільне зростання.

Кожен банк, незалежно від його розміру, форми власності та походження капіталу, виконує свою унікальну функцію в банківській системі. Пріоритетність потреб банків не може визначатися в залежності від їх розміру, форми власності та походження капіталу.

Запорукою стабільного розвитку банківської системи є здорова конкуренція. Недобросовісна конкуренція засуджується.

Члени НАБУ об'єднуються на основі наступних цінностей:
  • Професійність. Професійність та чесність кожного банкіра перед клієнтом є запорукою високого авторитету всієї банківської системи в Україні. Банківська спільнота самостійно створює механізми його підтримання. Асоціація у своїй діяльності використовує досвід та знання кращих представників банківської справи.
  • Відповідальність. Великі банки зацікавлені в успішності малих рівно як і малі зацікавлені в успішності великих. Банки з іноземним капіталом зацікавлені в успішності банків з українським капіталом рівно як і банки з українським капіталом зацікавлені в успішності банків з іноземним капіталом. З кожного питання щодо регулювання державою діяльності банків (незалежно від його впливу на інтереси всіх чи лише частини банків) банківська спільнота повинна мати зважену активну позицію, пасивна позиція – недопустима.
  • Рівність. Будь-які обмеження діяльності банків в Україні мають бути покликані виключно національними інтересами і в жодному разі не можуть бути введені в інтересах окремо взятого банку або групи банків.
  • Прозорість. Асоціація у своїй роботі керується принципами прозорості. Забезпечує проведення незалежного аудиту діяльності та періодичну звітність перед членами.
  • Ефективність. Асоціація концентрується у своїй діяльності на пріоритетних завданнях, що стоять перед банківською системою. Забезпечує ротацію керівництва, контроль за використанням ресурсів та механізм швидкого вирішення конфліктів.

Історія