Суть:

Законопроект розроблений за участі експертів НАБУ, Департаменту фінансового моніторингу НБУ, ДСФМУ. Погодження проекту супроводжувалося рядом робочих зустрічей та нарад у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, ДСФМУ, НБУ та НАБУ.

Основні пропозиції:
  • зміни, що пропонуються Законопроектом, передбачають збільшення суми обов'язкового моніторингу фінансових операцій до 250 000 грн.;
  • зменшення кількості ознак обов'язкового фінансового моніторингу із одночасною переорієнтацією банків на ризик-орієнтований підхід при здійсненні фінансового моніторингу.
Прийняття Законопроекту дозволить зменшити об'єми опрацювання значної кількості інформації, знизити операційні витрати; сприятиме підвищенню прозорості та якості аналізу роботи банку у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; наблизить здійснення процедур фінансового моніторингу України до міжнародних стандартів.


Статус: 

Опрацьовується в Комітеті ВРУ.


Комітет НАБУ: 

Комітет з питань регуляторної політики і нагляду, координатор - Вахницька Ірина Миколаївна.


Текст документу: 
Пропозиції Комітету:

Очікуються.


Офіційні відповіді:

Очікуються.