Запровадження Системи фінансової звітності, яка передбачає складання фінансової звітності у єдиному електронному форматі XBRL (2019 рік)