Завдяки діалогу з НБУ вирішено важливі для банків питання!

За ініціативи НАБУ Національним банком України перенесено на два роки початок запровадження норми щодо врахування у структурі високоліквідних активів в іноземній валюті не більше 80% залишків на кореспондентських рахунках в іноземних банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу (згідно з графіком, рішення НБУ № 703-рш від 30.11.2020). 

Також Рішенням НБУ № 703-рш передбачено, що до складової високоякісних ліквідних активів при розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) в іноземній валюті, банки зможуть включати ОВДП в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів), які можуть бути достроково пред’явлені для погашення власниками у будь-який момент та безумовно погашені емітентом з коефіцієнтом 0,85 до справедливої вартості. Тим самим банки будуть простимульовані збільшувати ліквідність активів за рахунок придбання ОВДП, номінованих в іноземній валюті випущених Міністерством фінансів, які можуть бути достроково пред’явлені для погашення власниками у будь-який момент та безумовно погашені емітентом.

Знову маємо відмітити, що регулятор банківського ринку напрочуд уважно ставиться до викликів сьогодення та чутливо реагує на пропозиції банківської спільноти! Дякуємо за співпрацю!