Звітність у 2019 році: нові виклики для банків

Звітність у 2019 році: нові виклики для банків

За доброю традицією, яка  підтримується Незалежною асоціацією банків України (далі – НАБУ) восьмий рік поспіль, 17 січня 2019 року Комітет з питань оподаткування та обліку (далі – Комітет) зібрав Клуб головних бухгалтерів, в рамках якого представники банків-членів НАБУ, колеги з Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розглянули тему «Таксономія: міфи та реальність. Що очікує банки у 2019 році. Формат XBRL: перехід банків України на подання звітності за МСФЗ таксономією».

Вказана тема буде новим викликом для банківської спільноти, оскільки першим звітним періодом, за який банки зобов’язані подати фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є саме 2019 рік.

За ініціативи Комітету, в рамках проведеного заходу, вперше пройшло обговорення нагальних питань впровадження формату звітності для формування таксономічних таблиць саме за участі представників банків, НБУ та НКЦПФР.

Представникам банків було вкрай важливо почути від НБУофіційну інформацію щодо нормативних та законодавчих ініціатив по впровадженню Таксономії МСФЗ в форматі XBRL.

З інформацією, наданою НБУ, можна ознайомитись за посиланням https://nabu.ua/images/uploaded/sys_media_arc/arc_4751d4ba779a67f5ce675a21b922fae7.zip?admin=true


Впродовж зустрічі було багато питань до директора Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цінних паперів та емітентів, та пруденційного нагляду НКЦПФР Катерини Рафальської, яка довела до слухачів існуючі тенденції на шляху розробки та впровадження як таксономічних таблиць, так і  програмного забезпечення.

Жвава дискусія під час обговорення, безумовно, допомогла виявити найбільш спірні системні питання, які ще належить розібрати під час спільної кропіткої роботи НБУ та НКЦПФР.

Комітет з питань оподаткування та обліку НАБУ дякує представникам банків, НБУ та НКЦПФР за конструктивний діалог під час вирішення найбільш спірних питань фінансового обліку та бажає працездатності всім учасникам цього процесу.

Також, слід зазначити, що на зустрічах з керівництвом НБУ протягом 2018 року, НАБУ, від імені банків, неодноразово зверталась до регулятора з проханням взяти до уваги обставини, які виникають в процесі впровадження нового стандарту  правил звітності за Міжнародним стандартом фінансової звітності (IFRS) 16 "Оренда" та не застосовувати штрафні санкції до банків протягом певного періоду. Так, учасники Клубу головних бухгалтерів першими почули інформацію від регулятора про незастосування до банків заходів впливу через впровадженням МСФЗ 16 до 31 березня 2019 року.